Kvitanosi

Bullbrå, 2. marts, 2019

Gullbrå ciemats ielejā.
Mākoņlīnija
Akmens
Baltums
Mazā virsotne
Hop!
Top!
Kitanosi mākonī
Mākoņkalns
Mājelīte
Lielceļš
Mazceļš
Ūdens
Cits ūdens
Mo ciems
VW - home is where you park it!